Ανατροπή στο Ασφαλιστικό των μηχανικών, πέτυχε Τρικαλινός δικηγόρος

Με απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώνεται πολιτικός μηχανικός, ο οποίος ζητούσε να γίνει δεκτή η αίτηση συνταξιοδότησης του, παρότι όφειλε εισφορές ύψους 34.644,35 €.