Μαζί…

Προχωρώντας μαζί, στην κοινή τους ζωή!... Εμπιστοσύνη, προστασία, φροντίδα...