Όταν χαράζει στο Αιγαίο

Ορισμένες φορές... τα λόγια είναι περιττά!