Αλλάζει η πόλη. 10.000.000 € για τα μεγάλα έργα του Δήμου Τρικκαίων

Ανάπλαση πλατειών, Ληθαίος, κόμβος Καρδίτσης, ποδηλατόδρομοι, skate park, αναμορφώσεις ΜΜ Επιχειρήσεων, κυκλικοί κόμβοι, απασχόληση, κοινωνικό εστιατόριο, προωθούνται άμεσα.