Αναδρομικά επιδικάζονται σε γιατρούς για 2017 και 2018

Με αποφάσεις που έχουν εκδοθεί, προς το παρόν, σε πρώτο βαθμό (από τα Πρωτοδικεία) δικαιώνονται γιατροί του ΕΣΥ που είχαν προσφύγει για τον νόμο της κυβέρνησης του 2017, που καθόριζε τις αμοιβές τους, όπως και για άλλα ειδικά μισθολόγια (πανεπιστημιακοί και λοιποί). Για τους επαγγελματίες των ειδικών μισθολογίων αρχικά είχαν εκδοθεί οι αποφάσεις της Ολομελείας …

Σε Γενική Συνέλευση καλούνται οι γιατροί των Τρικάλων

Καλούνται τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων σε 1η Τακτική Γενική Συνέλευση την Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 και ώρα 20:30 στην αίθουσα του Επιμελητήριου Τρικάλων με σκοπό την ενημέρωση και λήψη αποφάσεων.