Ορκίστηκαν 12 σύμβουλοι Κοινοτήτων στον Δήμο Τρικκαίων

Με την ορκωμοσία 12 τοπικών συμβούλων τη Δευτέρα (και άλλης μίας που έπεται για την Τρίτη), ολοκληρώνεται η διαδικασία ορκωμοσιών των νέων δημοτικών και κοινοτικών αρχών για τη νέα τετραετία στον Δήμο Τρικκαίων.

Ενημέρωση από τον Δήμο Τρικκαίων για το επίδομα στέγασης

Από το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τρικκαίων για το Επίδομα Στέγασης γίνεται γνωστό ότι ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των αιτήσεων που εγκρίθηκαν έως και 31 Μάρτιου 2019 και στις 30 Σεπτεμβρίου λήγει το εξάμηνο ισχύος τους.