Η Πρώτη τοπική ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗΣ στην αγορά των Τρικάλων

Αν θέλετε να κερδίσετε 100% φοροαπαλλαγή με μέγιστο ποσό έως 132€ / μήνα ανά εργαζόμενο , προσφέροντας παροχές επιβράβευσης , τότε οι διατακτικές σίτισης τοπικής ανάπτυξης της διορατικότητας  είναι μια εναλλακτική λύση η οποία μάλιστα συνεισφέρει αποτελεσματικά στην τοπική αγορά.