Πανηγυρίζει το παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονος κάτω απ’ το Φρούριο

Φέρεται εις γνώσιν των ευλαβών Χριστιανών ότι την 26ην Ιουλίου 2019 Πανηγυρίζει μεγαλοπρεπώς το παρεκκλήσιο του Αγίου Παντελεήμονος που βρίσκεται κάτωθεν του Φρουρίου Τρικάλων.