Του Αγίου Στυλιανού σήμερα

ΤΡΙΤΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Στυλιανού του Παφλαγόνος, Αλυπίου του κιονίτου και Νίκωνος του “μετανοείτε”γιορτάζουν: Στέλιος-Στέλλα, Στέργιος-Στεργιανή και το σπανιώτερο Νίκωνας (κύριως στην περιοχή της Σπάρτης της οποίας ο όσιος Νίκων είναι και πολιούχος)

Ο Φαλτάκας… μετά των αγίων!!!

Σταθερά… ευσεβής ο Θανάσης Φαλτάκας. Ο γνωστός επιχειρηματίας και αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων διακρίνεται μετά των αγίων πατέρων σε πρόσφατη εορταστική σύναξη της τοπικής μας Εκκλησίας.

Πανηγυρίζει το παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονος κάτω απ’ το Φρούριο

Φέρεται εις γνώσιν των ευλαβών Χριστιανών ότι την 26ην Ιουλίου 2019 Πανηγυρίζει μεγαλοπρεπώς το παρεκκλήσιο του Αγίου Παντελεήμονος που βρίσκεται κάτωθεν του Φρουρίου Τρικάλων.