Περί νήψεως λόγοι…

ΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙ ΝΗΨΕΩΣ… Τους επισκέφθηκε τον Σκρέκα και τον Σινάνη το Άγιον Πνεύμα, τους λάλησε στην καρδιά, τους φώτισε την ύπαρξη, και η κατάστασή τους αλλοιώθηκε από μόνη της, έγιναν άνθρωποι χαρωποί…