Η… συνωμοσία των τριών!!!

ΞΕΠΑΓΙΑΣΑΜΕ!!!… Είδον τρεις αδελφούς ζημιωθέντας. Και ο μεν ηγανάκτει, ο δε έμενεν άλυπος, ο δε πολλήν την χαράν εκαρπούτο… Παιδομάζωμα του Καρανάσιου. Ποτέ δεν ξέρεις πότε… προκύπτουν εκλογές…