Πόθοι στα Μετέωρα!!!

ΠΟΘΟΙ ΣΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ!!!… Εις τας όχθας των ποταμών της Βαβυλώνος, εκάθισαν και έκλαυσαν γοερώς τα παλικάρια (Γακόπουλος, Μπάρδας, Αγοραστός, Μιχαλάκης, άγιος φωτογράφος, άγιος διάκος) κάνοντας δεήσεις να γεμίσει με νερό…

Μάθε μπαλίτσα από τον Γιάννη…

ΜΑΘΕ ΜΠΑΛΙΤΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ… Θα ‘ρθει μια μέρα που ο Μπουτίνας θα ξαναγίνει αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και υδροπλάνα θα προσγειώνονται στη Σαλαμπριά, Ρώσοι θα ανεβαίνουν γονατιστοί στα Μοναστήρια και για τα θαύματα σπουδαία θα ομιλεί ο Ορθόδοξος κόσμος…