Ο Μητσοτάκης… στην αγκαλιά του Μιχαλάκη!!!

ΚΑΛΩΣ ΤΟΝ mister… 35.000!!!… Βρεγμένοι ως το κόκκαλο από τον λίβα και την υγρασία υποδέχθηκαν τον Μητσοτάκη στον Βόλο τα αλαλάζοντα πλήθη. Κι ο Κυριάκος που έπεσε;… Στην αγκαλιά του Μιχαλάκη, «τον κύριο 35.000»…

Και αλλήλους περιπτυξώμεθα…

Εκνήψωμεν ουν δικαίως, αδελφοί και μη αμαρτάνωμεν… Αλλήλους περιπτυξώμεθα και τοις μισούσιν ημάς συγχωρήσωμεν πάντα τη Αναστάσει και ούτω βοήσωμεν…

Βίοι Αγίων…

ΒΙΟΙ ΑΓΙΩΝ!!!… Το στάδιον των αρετών ηνέωκται, οι βουλόμενοι αθλήσαι εισέλθετε, αναζωσάμενοι τον καλόν της Νηστείας αγώνα. Μετά των αγίων διακρίνεται ο Χρήστος Μιχαλάκης, ο ευλαβής, ο νηστευτής… Και οι γαρ νομίμως αθλούντες, δικαίως στεφανούνται…