Κοιμού εν ειρήνη…

ΕΣΚΙΡΤΟΒΑΤΗΣΑΝ ΑΙ ΚΑΡΔΙΑΙ ΜΑΣ… και αι γλώτται μας εδοξολόγησαν το άνοιγμα τον εκκλησιών!!!…  Κοιμού εν ειρήνη, εσείς συγχωρέσατε τους εχθρούς σας, με τον κορωνοϊό θα τα βάλετε;…

Πίετε εξ αυτού πάντες…

ΤΟΥΤΟ ΕΣΤΙ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ… Ο Τζέη Αρ Μπάρδας, με την αυτοθυσία που τον διακρίνει, θέτει εαυτόν στη διάθεση της επιστήμης. Ακόμη και για αυτό το εμβόλιο του κορωνοϊού…

Εμνήσθημεν ημερών αρχαίων…

ΝΥΝ ΑΠΟΛΥΕΙΣ ΤΟΝ ΔΟΥΛΟ ΣΟΥ ΔΕΣΠΟΤΑ… Που είναι η καθαρότης της προσευχής;… Που το θάρρος και η παρρησία της;… Που το γλυκύ δάκρυ αντί του τωρινού πικρού;… Που η ελπίς της παντελούς αγνείας και καθάρσεως;…

Όπως παλιά… το τσιγάρο στα δυο!!!

Θρυλικές φιγούρες στην πόλη. Ο αντιπεριφερειάρχης Ντίνος Μπάρδας και ο ισόβιος πρόεδρος των επαγγελματοβιοτεχνών Βαγγέλης Αγγελάκης καίτοι πλέουν σε… διαφορετικά πολιτικά ύδατα, συνδέονται με βαθιά και ειλικρινή φιλία.