Το 7ο Γυμνάσιο Τρικάλων στη Βουλή των Ελλήνων

Η σχολική χρονιά άρχισε πολύ ευχάριστα για μας τους μαθητές της Γ΄ τάξης. Σχεδόν με το ξεκίνημα ενημερωθήκαμε για την διήμερη επίσκεψη στην Αθήνα, προκειμένου να επισκεφτούμε τη Βουλή και η ανυπομονησία μας ήταν μεγάλη.

Δείτε πως μεταμόρφωσαν το Σχολείο και το Νηπιαγωγείο Γενεσίου (φώτο)

Με αγάπη για τα παιδιά και πολύ μεράκι για ανάδειξη του χωριού τους ο πρόεδρος της Κοινότητας Γενεσίου Γιώργος Γεωργούλας και ο Θοδωρής Καραϊσκος μεταμόρφωσαν κυριολεκτικά το κτίριο που στεγάζεται το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο Γενεσίου.

Οι εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται ως “Ειδικό Προσωπικό” στη Θεσσαλία

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019-2020», με κωδικό ΟΠΣ 5047082, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι αναπληρωτές ΕΕΠ θα απασχοληθούν με σχέση εργασίας …

Εγγραφές στο 1ο ΕΠΑΛ Τρικάλων

Συνεχίζονται  οι ηλεκτρονικές εγγραφές στο 1ο ΕΠΑΛ Τρικάλων για τη νέα Σχολική Χρονιά 2019-20 για τους μαθητές που δεν κατόρθωσαν να κάνουν ηλεκτρονική εγγραφή τον περασμένο Ιούνιο.